Orthopedagoog

Foto van Leontine Bakker

Leontine Bakker

Orthopedagogisch Adviesbureau Bakker richt zich op de verbinding tussen pedagogische en (ontwikkelings-)psychologische theorieën en de praktijk van de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en het (speciaal) onderwijs. Leontine Bakker adviseert Focus in haar dienstverlening en het coachen en begeleiden van de cliënten. Vanuit haar deskundigheid weet Leontine een brug te slaan tussen wetenschappelijke inzichten en evidence based resultaten en de dagelijkse praktijk.

Leontine Bakker is werkzaam geweest als gedragswetenschapper bij de Vakgroep Ouderbegeleiding en de afdeling Pleegzorg van de Base Groep ‘Zorg voor Jeugd’ te Groningen. Daarnaast is zij als docente verbonden aan de Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs en aan de Universitair Postmaster Opleiding tot Orthopedagoog-generalist (UPO-G) van de RUG.