Netwerkbijeenkomst
28 februari 2019
 
In november 2018 hebben wij onze eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst waarop wij veel positieve reacties hebben ontvangen. Graag geven wij dit succes een vervolg: Op donderdag 28 februari 2019 zal de volgende netwerkbijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen Tineke en Judith de Ruijter uitleg komen geven over suïcidepreventie:


“Wij zijn Tineke en Judith de Ruijter en zijn samen eigenaar van de Ruijtershoeve in Staphorst. De Ruijtershoeve biedt behandeling, begeleiding en wonen aan jeugdigen tot 18 jaar. Behandeling wordt geboden aan zowel jeugdigen als volwassenen.
 
Als hulpverlener heb je regelmatig te maken met mensen met suïcidale gedachten. In 2017 hebben 1917 mensen daadwerkelijk zelfmoord gepleegd, een jaarlijks toenemend aantal. Iemand die zelfmoord wil plegen, wil vaak niet perse dood, maar ziet geen manier meer om op de huidige manier verder te leven. Een moeilijk en vaak pijnlijk onderwerp. Hoe herken je signalen? Hoe ga je hier over in gesprek? Wat zijn de do’s en don’ts bij het praten over zelfmoord? Op 28 februari geven wij jullie graag een aantal handvatten in een interactieve bijeenkomst.”

Programma
 
15.00 - 15.30 uur        Ontvangst met koffie & thee
15.30 - 16.15 uur        Presentatie door Tineke en Judith de Ruijter
16.15 - 16.30 uur        Korte pauze
16.30 - 17.00 uur        Gelegenheid om vragen te stellen en van gedachten te wisselen
17.00 - 17.30 uur        Netwerken
 
Doelgroep     Alle professionals werkzaam binnen het sociaal domein, zorg en welzijn (zoals zorgaanbieders, verwijzers, leerkrachten).

Kosten           Er zijn geen deelnamekosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Locatie           Kantoor Focus- Jeugd & Gezin, Oeverlandenweg 2, 7944 HZ Meppel.

Deelname      Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers. Graag voor dinsdag 26 februari a.s. per mail je deelname doorgeven (
info@focus-mensenwerk.nl) onder vermelding van je naam, functie, organisatie en contactgegevens.