Focus is een organisatie die haar oorsprong vindt in Meppel. Wij voeren onze dienstverlening uit onder twee werknamen:
Focus- Jeugd & Gezin en Focus- Mens & Werk. We begeleiden, coachen en adviseren mens & organisatie. Ons werkgebied is Noord Nederland.

Waar mogelijk vindt de begeleiding van Focus in de eigen, vertrouwde leef- en/of werkomgeving van de cliënt plaats (ambulante begeleiding). Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan kan de begeleiding op een andere locatie plaatsvinden (bijvoorbeeld het kantoor van Focus). Begeleiding kan ook plaatsvinden tijdens bijvoorbeeld een wandeling of sportactiviteit. Uitgangspunt is dat het aansluit bij de gewenste dienstverlening voor de cliënt.

Begeleiding door Focus kan plaatsvinden vanuit verschillende aanvliegroutes:
  • Individuele begeleiding (WMO/Jeugdwet)
  • Individuele begeleiding (particulier)
  • Begeleid Wonen/Beschermd Wonen (Jeugdwet/WMO)
  • Werkgevers

Focus begeleidt, coacht en adviseert Mens & Organisatie.