Heb je ergens opmerkingen en/of onvrede over, dan gaan wij hier graag met jou over in gesprek. Wil jij een klacht indienen, dan werken wij samen met het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg. Wij hanteren de door hen vormgegeven klachtenregelingen conform de wettelijke kaders.
 
Opmerkingen en/of onvrede
  • Voordat er een formele klacht ontstaat, hopen wij dat jij jouw opmerkingen en/of onvrede over de dienstverlening van jouw begeleider of Focus als organisatie in eerste instantie bespreekt met jouw begeleider. Bij voorkeur gebeurt dit tijdens de begeleidingsperiode. Mocht jij dit lastig vinden dan kan er altijd iemand van het managementteam van Focus aanschuiven bij het gesprek om dit te begeleiden.
 
  • Indien het voor jou niet mogelijk of wenselijk is om jouw opmerkingen en/of onvrede rechtstreeks te bespreken, dan kun jij gebruik maken van ons opmerkingenformulier. Wij stellen het op prijs wanneer jij jouw naam vermeldt zodat wij de inhoud met jou kunnen bespreken en kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Anonieme opmerkingen kunnen wij slechts als tip beschouwen.
 
  • De opmerkingen en/of onvrede worden intern besproken. Indien gewenst, wordt er door een andere medewerker van Focus met jou verder gesproken om inzicht te krijgen in het ontstaan van de opmerkingen en/of onvrede en de handelswijze van de begeleider. Daarnaast kan er een gesprek plaatsvinden met alle betrokkenen onder leiding van een medewerker van Focus die niet persoonlijk betrokken is bij de dienstverlening aan jou.
 
  • Na afloop van het gesprek ontvang jij een schriftelijke bevestiging van het gesprek met daarin onder andere: de besproken opmerkingen en/of onvrede, (een samenvatting van) de toelichtingen van de verschillende betrokkenen en de eventueel besproken oplossing(en).
 
  • De opmerkingen en/of onvrede worden intern binnen Focus verder besproken met als doel het verbeteren van onze dienstverlening.
 
Formele klacht via Klachtenportaal Zorg
Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.
 
Heb je jouw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met jou op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.
 
Geef jouw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg mee helpen.