Uitgangspunten
  • Wij vinden het belangrijk om voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn.
  • Elk mens, elke situatie en/of problematiek is uniek en vraagt elke keer opnieuw een frisse en onderzoekende aanpak (maatwerk).
  • Respect en integriteit zijn basisvoorwaarden om een betrouwbare samenwerking aan te kunnen gaan.

Missie
Zorgdragen dat elk mens de kans krijgt om vanuit zijn eigen kracht te groeien in onze samenleving.

Visie
  • Vanuit eigen kracht en authenticiteit kun je een goed gefundeerd huis naar eigen ontwerp bouwen. Focus begeleidt mens en organisatie bij de bouw, inrichting en het wonen in dit huis.
  • Elk persoon, situatie en omgeving is verschillend en dat betekent dat Focus werkt vanuit verschillende invalshoeken en zijn dienstverlening aanpast aan de gewenste situatie.
  • Focus is voor iedereen toegankelijk. Wederzijds respect en een open houding naar elk mens en zijn (leef)omgeving zijn voor ons grondbeginselen in de samenwerking.