Uitgangspunten
  • Wij vinden het belangrijk om voor iedereen (elk individu, opdrachtgever, organisatie) laagdrempelig en toegankelijk te zijn.
  • Elk mens, situatie en/of problematiek is uniek en vraagt elke keer opnieuw een frisse en onderzoekende aanpak (maatwerk).
  • Respect en integriteit zijn basisvoorwaarden om in vertrouwen een samenwerking aan te gaan.

Missie
Zorgdragen dat elk mens / elke organisatie de kans krijgt om vanuit zijn eigen kracht te groeien in onze samenleving.

Visie
  • Vanuit eigen kracht en authenticiteit kun je een goed gefundeerd huis naar eigen ontwerp bouwen. Focus begeleidt mens en organisatie bij de bouw, inrichting en het wonen in dit huis.
  • Elk persoon, situatie en omgeving is verschillend en dat betekent dat Focus werkt vanuit verschillende invalshoeken en zijn dienstverlening aanpast aan de gewenste situatie.
  • Focus is voor iedereen toegankelijk. Wederzijds respect en een open houding naar elk mens en zijn (leef)omgeving zijn voor ons grondbeginselen in de samenwerking.