Focus heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Alle specialisten die voor of samen met Focus werken:
  • zijn vakbekwaam.
  • zijn bevoegd en (indien vereist) aangesloten bij de eigen beroepsvereniging en houden zich aan de daarbij behorende gedragscodes.
  • beschikken over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag.

Keurmerk
Wij zijn gecertificeerd volgens de normen van Improve360 en ISO9001. 

Klanttevredenheid
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen monitoren en te waarborgen is de mening van onze klant belangrijk. Bij al onze klanten (zakelijk en particulier) doen wij onderzoek naar de klanttevredenheid. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een bijeenkomst voor onze cliënten om onze dienstverlening en de organisatie van Focus te bespreken en te evalueren.

Meldcode
Kwaliteit, veiligheid en transparantie vormen de basis van onze dienstverlening. Goede dienstverlening kan alleen plaatsvinden als de cliënt zich veilig voelt. Veilig binnen onze dienstverlening, maar ook in zijn woon-, werk en leefomgeving. Focus werkt volgens de richtlijnen van de Meldcode. De Meldcode geeft kaders hoe wij moeten handelen bij (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling en welke stappen er door de begeleiders van Focus gezet moeten worden.