Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is er voor ouders / verzorgers en kinderen / jongeren. De vertrouwenspersoon is er voor cliënten die te maken hebben met Focus- Jeugd & Gezin maar ook met bijvoorbeeld Jeugd Bescherming Noord of andere aanbieders.
De vertrouwenspersoon jeugdhulp is onafhankelijk, behandelt de informatie die je geeft vertrouwelijk en neemt geen contact op met Focus- Jeugd & Gezin zonder jouw toestemming!
De vertrouwenspersonen werken dus niet in dienst van Focus- Jeugd & Gezin, maar bij het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of Zorgbelang Drenthe. De dienstverlening is gratis.
 
Contactgegevens vertrouwenspersoon
Het  AKJ en Zorgbelang Drenthe voeren de functie vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.
 
Jongeren:
Verblijf je in een woning van Focus- Jeugd & Gezin of krijg je ambulante hulp thuis?
Dan kun je rechtsreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Haar of zijn contactgegevens zijn bekend bij de begeleiding. Ook zijn er folders aanwezig waar de mobiele nummers op staan. Deze folders kun je opvragen bij je ambulante begeleider van Focus- Jeugd & Gezin.
 
Uiteraard mag je ook contact opnemen met het AKJ waarna je wordt doorverwezen naar Zorgbelang Drenthe.
T 088 – 555 1000
info@akj.nl
akj.nl
 
 
Ouders/verzorgers:
Voor het eerste contact kunt u terecht bij het AKJ:
T 088 – 555 1000
info@akj.nl
akj.nl
Als u al eerder contact hebt gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Drenthe kunt u bellen of e-mailen naar:
Zorgbelang Drenthe 
Vertrouwenspersoon cliënten jeugdhulp
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren
T 050 – 72 71 509
E vertrouwenspersoon@zorgbelang-drenthe.nl
W https://www.zorgbelang-drenthe.nl/vertrouwenspersoon-jeugdhulp-zorgbelang-drenthe