Een gezin is een bouwwerk van unieke persoonlijkheden met een eigen specie van emoties, ervaringen en (onderlinge)afhankelijkheid
 
  • “Het is mijn kind, maar toch kan ik niet volgen wat er nu gebeurt?”
  • “We houden van elkaar, maar het lijkt wel of hij een totaal andere taal spreekt.”
  • “Ik wil mijn kind beschermen, maar toch is ze beschadigd. Hoe vinden we samen een weg hierin?”
  • “Nooit verwacht dat wij zouden gaan scheiden, maar hoe gaan we hier samen met de kinderen mee om?”
  • “Ik hoor van school dat Michiel al langere tijd spijbelt, terwijl hij tegen mij zegt dat het goed gaat op school.”
  • “Ik ben gevallen voor Kees, maar heb nu ineens ook twee pubers in huis met hun eigen regels en gewoontes.”

Opvoeden en je kind begeleiden naar de volwassenheid is een leerschool van het leven. Vaak kun je het bespreken met de mensen om je heen, maar soms is het prettig om met een deskundige buitenstaander hierover te praten. Focus- Jeugd & Gezin vindt het belangrijk om naast individuele begeleiding ook de leefomgeving en gezin van een cliënt te betrekken bij het begeleidingstraject. Het veranderen van patronen, het aanleren van een andere wijze van communiceren of het (leren) omgaan met problemen lukt pas, als de omgeving hier ook voor openstaat en aan mee wil werken.

Focus begeleidt en coacht:
  • Kinderen en jongeren (Wet op de Jeugdzorg / WMO)
  • Ouders en verzorgenden bij de opvoeding van en omgang met hun kind of inwonende jeugdigen.