Wij zijn van mening dat elk mens de kans moet krijgen om vanuit zijn eigen kracht te groeien in onze samenleving. Vanuit ons brede pallet aan persoonlijkheden met verschillende leeftijden, achtergronden, kennis en kunde vormen wij Focus - Jeugd & Gezin. Net als onze cliënten passen wij niet in een hokje. Onze diversiteit zorgt voor een complementaire samenwerking en dienstverlening.
 
Met visie en enthousiasme kijken wij met een open blik naar de wereld. Binnen de lijnen kleuren is mooi, maar het leven speelt zich vaak buiten de lijnen af. Wij zetten graag in wat werkt en kijken kritisch met elkaar waarom wij doen wat wij doen.
 
Missie
Zorgdragen dat elk mens de kans krijgt om vanuit zijn eigen kracht te groeien in onze samenleving.

Visie
 • Vanuit eigen kracht en authenticiteit kun je een goed gefundeerd huis naar eigen ontwerp bouwen. Focus begeleidt mens en organisatie bij de bouw, inrichting en het wonen in dit huis.
 • Elk persoon, situatie en omgeving is verschillend en dat betekent dat Focus werkt vanuit verschillende invalshoeken en zijn dienstverlening aanpast aan de gewenste situatie.
 • Focus is voor iedereen toegankelijk. Wederzijds respect en een open houding naar elk mens en zijn (leef)omgeving zijn voor ons grondbeginselen in de samenwerking.
 
Uitgangspunten
 • Wij vinden het belangrijk om voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn.
 • Elk mens, elke situatie en/of problematiek is uniek en vraagt elke keer opnieuw een frisse en onderzoekende aanpak (maatwerk).
 • Respect en integriteit zijn basisvoorwaarden om een betrouwbare samenwerking aan te kunnen gaan.

Sollicitatieprocedure
Na het versturen van jouw motivatiebrief en cv via het formulier op de website sturen wij jou een automatische ontvangstbevestiging. Mochten wij op voorhand vragen hebben, zullen wij contact met jou opnemen. Afhankelijk van het aantal reacties maken wij de keuze om eerst een informatiebijeenkomst te organiseren als onderdeel van de sollicitatieprocedure of direct kennismakingsgesprekken te plannen. Wij vinden het belangrijk dat zowel jij als wij een goed beeld krijgen van hoe wij werken, wie jij en wij zijn en of wij elkaar in de toekomst kunnen versterken. Zowel de eventuele informatiebijeenkomst als de kennismakingsgesprekken zijn hierop gericht.
 
Mocht na de kennismakingsgesprekken blijken dat wij van toegevoegde waarde zijn voor elkaar en wij gezamenlijk besluiten om een samenwerking aan te gaan dan is een positief afgegeven Verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste. De startdatum van het dienstverband wordt bepaald na afgifte van de VOG.
 
Verwerking persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de sollicitatieprocedure en het aangaan van het eventuele dienstverband (waaronder de aanvraag van de VOG en het opstellen van de arbeidsovereenkomst).  Alleen direct betrokkenen bij de sollicitatieprocedure hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.
 
Mochten er op dit moment geen passende vacatures zijn of een andere kandidaat sluit beter aan bij een gestelde vacature, dan houden wij jouw gegevens een half jaar in portefeuille. Indien er in deze periode een passende vacature ontstaat, dan zullen wij jouw gegevens meenemen in de nieuw ontstane sollicitatieprocedure.
 
Verwijderen persoonsgegevens
 • Mocht jij of wij besluiten de sollicitatieprocedure te beëindigen dan verwijderen wij direct jouw gegevens.
 • Na een periode van een half jaar verwijderen wij jouw gegevens, zonder berichtgeving, uit onze portefeuille.
 • Mocht jij de wens hebben dat wij eerder jouw gegevens verwijderen, dan kun jij ons dit laten weten door een mail te sturen naar
  solliciteren@focus-jeugdengezin.nl.