De weg naar volwassenheid is een speurtocht zonder aanwijzingen
 
  • “Ik snap de mensen om mij heen niet en zij willen mij maar niet begrijpen…”
  • “Ik doe mijn best op school, maar toch lukt het me niet…”
  • “Waarom is er thuis zoveel gedoe en ruzie?”
  • “Tim vroeg mij die telefoon voor hem voor te schieten, maar hij betaalt me niet terug. Hoe moet ik het nu gaan betalen?”
  • “Ik voel me alleen, maar weet niet hoe ik contact met anderen kan maken?”

Er kan van alles op je pad komen, waardoor je niet meer goed weet hoe je het moet aanpakken. Dit kan praktisch zijn (zoals plannen, financiën, zelfstandig wonen) of in de omgang met anderen (zoals je familie, vrienden of school). Focus- Jeugd & Gezin kan je hierin begeleiden.

Wij vinden dat de kracht om zaken op te pakken in jezelf ligt. Samen met jou gaan we kijken waar je tegenaan loopt en hoe je hiermee kunt (leren) omgaan. Jij kent jezelf als geen ander en weet wat bij jou werkt of niet. Voor de één is het een gesprek, voor de ander kan goed praten tijdens een wandeling goed werken en een derde krijgt grip en zicht op zaken tijdens het sporten. We vinden het belangrijk dat we gezamenlijk kijken naar de omgeving waarin je woont, werkt of naar school gaat. Jij leeft je leven niet alleen en daarom kijken we bij begeleiding ook naar de omgeving waarin je leeft.

Focus biedt:
  • Ambulante begeleiding
  • Begeleid/beschermd wonen